Līdz šim Latvijā nav tikušas organizēti pārstāvētas tieši Latvijas būvkonstrukciju projektētāju un visas būvkonstrukciju projektēšanas nozares intereses.

Pēdējos 20 gados ir bijuši daudzi centieni sakārtot būvniecības nozari, taču ne viss iet tik rezultatīvi kā gribētos, tādēļ tika izveidota organizācija, lai sakārtotu būvkonstrukciju projektēšanas nozari.

Kopš 2010.gada ir izveidota Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija (LBPA), kurā aktīvi darbojas arī mūsu uzņēmuma darbinieki. Organizācijas mērķis ir veicināt Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozares attīstību, sakārtotību un konkurētspēju.

Organizācijas pamatuzdevums ir:

  • apvienot Latvijas profesionālos būvkonstrukciju projektētājus kopīgam radošam darbam sabiedriska labuma interesēs;
  • aizstāvēt Latvijas būvkonstrukciju projektētāju profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses;
  • veicināt Latvijas būvkonstrukciju projektētāju ētikas, kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • veicināt Latvijas būvkonstrukciju projektētāju ārvalstu tirgu apgūšanu;
  • veicināt būvniecības kā zinātnes un izglītības nozares attīstību un kvalitātes celšanu;
  • veicināt būvkonstrukciju projektētāju profesijas prestižu;
  • vispusīgi izglītot sabiedrību būvniecības jautājumos un piesaistīt jauniešus būvniecības nozarei.

 

Pašā 2013.gada sākumā LBPA ir izstrādājusi un publicējusi pirmo pašu izstrādāto Profesionālo standartu LBPA-PS-001:2012 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai”, kurā doti detalizēti norādījumi un rekomendācijas būvprojekta būvkonstrukciju daļas saturam un noformēšanai. Tas ir viens no soļiem projektēšanas nozares uzlabošanā un projektu kvalitātes paaugstināšanā, un arī mēs šajā standartā redzam iespēju uzlabot savu profesionālo darbību.

Laika gaitā ir izstrādāti jauni standarti, kā arī atjaunoti, papildināti esošie. Ar visiem LBPA izstrādātajiem standartiem iespējams iepazīties ŠEIT.