Jaunā iela

Individuālā dzīvojamā māja Jūrmalā

Arhitekts: SIA “Veisbergs”
Adrese: Jūrmala, Jaunā iela
Platība: 320 m²
Projektēts: 2013.gads

VEIKTIE DARBI: Būvkonstrukciju tehniskais projekts.