Pāvilosta

Ēkas rekonstrukcija

Arhitekts: SIA “A.R. Design”
Adrese: Pāvilostas novads, Sakas pag.
Platība: 210 m²
Projektēts: 2011.gads

VEIKTIE DARBI: Būvkonstrukciju tehniskais projekts.