Piestātnes

Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve

Arhitekts: SIA “Veisbergs”
Adrese: Jūrmala
Platība: 1160 m²
Projektēts: 2015.gads

VEIKTIE DARBI: Būvkonstrukciju būvprojekts.