Savrupmāja

Savrupmāja

Arhitekts: SIA “ARHIS Arhitekti”
Adrese: Rīga, Stūrīšu iela
Platība: 2000 m²
Projektēts: 2019.gads

VEIKTIE DARBI: Būvkonstrukciju tehniskais projekts.